Política de privacitat

Per CARLETT és molt important garantir el tractament de les dades personals dels interessats en els serveis que oferim, i donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, denominat Reglament General de Protecció de Dades, (en endavant RGPD).

Volem oferir-te tota la informació necessària d’una forma transparent i senzilla, per la qual cosa et recomanem llegir tranquil·lament aquesta política de privacitat, i així poder conèixer i entendre els tractaments de dades que executem.

El nostre màxim compromís és la confidencialitat i seguretat de les teves dades, de manera que ens esforcem dia a dia a millorar els nostres processos de tractament de dades personals.

La política de privacitat pot ser modificada per decisió unilateral de CARLETT, per la qual cosa es recomana la seva consulta de manera regular.

Si tens qualsevol dubte relatiu al tractament de les teves dades personals, no dubtis a contactar amb nosaltres per mitjà de l’email: info@carlett.com

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Els tractaments de dades personals de CARLETT els assumeix la següent mercantil en qualitat de responsable de tractament de dades personals:

EASYCARLETT S.L.
NIF B66928284
C/ Luxemburg 24, Pol. Ind. Plà de LLerona
08520 Les Franqueses del Vallés
Tel  930 160 036
info@carlett.com

Què fem amb les teves dades personals?

A continuació, t’informem de les finalitats per a les quals tractem les teves dades personals, i que sense ser una relació exhaustiva es poden concretar en:

  1. Atenció a interessats o consultes sobre els productes propis i per a la comercialització de CARLETT.
  2. Gestió de la relació contractual amb els clients de CARLETT: gestió econòmica, facturació i administració.
  3. Gestió i seguiment per a enviaments de comunicacions de caràcter comercial, informatiu o serveis que puguin ser d’interès per als interessats.

Quines dades personals recollim?

Les dades que recollim són les estrictament necessaris per a la realització de les finalitats descrites amb anterioritat i que es poden concretar amb:

1)       Dades identificatives necessàries per a establir la relació contractual com ara nom i cognoms, NIF i altres dades fiscals.

2)       Dades identificatives per a poder comunicar-nos com ara telèfon, correu electrònic.

Quan ens proporciones la teva informació, et compromets a que la informació i les dades que facilites siguin exactes, veraces i no continguin errors.

Recorda que és molt important que ens comuniquis, com més aviat millor, possibles modificacions i/o rectificacions de les teves dades de caràcter personal al correu electrònic info@carlett.com.

Quina és la base jurídica per la qual tractem les teves dades?

Les bases jurídiques que habiliten el tractament de les teves dades personals en relació amb les finalitats descrites anteriorment són:

Interessats en els serveis de CARLETT:  la base de legitimació per al tractament de dades de contactes interessats és el consentiment exprés i inequívoc atorgat per aquests.

Clients de CARLETT:  la base de legitimació és la relació contractual que es formalitza amb les operacions de venda de productes de CARLETT.

A qui comuniquem les teves dades personals?

No es cediran les teves dades a tercers, tret que fos necessari per a complir amb un requeriment legal.

Realitzem transferències internacionals de les teves dades?

No realitzarem transferències internacionals de les teves dades personals per a cap de les finalitats indicades.

Durant quant temps conservem les teves dades?

Depenent de cadascuna de les finalitats de tractament que fem de les teves dades conservem les dades en relació amb els terminis de conservació marcats en la normativa vigent d’aplicació, i fins que revoquis el teu consentiment en el seu cas.

T’informem que les teves dades es conservaran bloquejades en finalitzar el tractament al qual es destinen i durant els terminis de prescripció d’obligacions definits per a cada finalitat del tractament indicades.

Quins són els teus drets com a interessat?

Des de CARLETT volem garantir plenament l’exercici de drets que disposes en virtut del RGPD. En aquest sentit, t’informem que disposes dels següents drets:

Dret d’accés a les teves dades personals:  per a conèixer quines dades personals tractem i les operacions de tractament que duem a terme.

Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta.

Dret de supressió de les teves dades personals: quan això sigui possible i sense perjudici del bloqueig de la informació amb reserva legal.

Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar-los bloquejats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició al tractament de les teves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades sigui el nostre interès legítim deixarà de tractar les teves dades tret que tingui un interès legítim o sigui necessari per a la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les teves dades.

Pots exercitar qualsevol dels drets quan ho creguis oportú i de manera gratuïta enviant un correu electrònic a info@carlett.com.  indicant el dret que desitges exercitar i les teves dades identificatives.

També t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideres que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les teves dades personals.